Belépés

TUTI magántanár-közvetítő
Országos magántanár adatbázis

 

TANÁRT KERESEL?

Több száz magántanár hirdetése egy helyen

Egyszerű, gyors, ingyenes keresés

TANÍTANÁL?

Több ezer sikeres közvetítés

Több mint 10 éves tapasztalat a magántanár-közvetítésben

Dr. Lajtai Katalin

Adózási ismeretek, Elektronikus adóbevallás, Elemzés / Ellenőrzés, Gépi könyvelés, Könyvvitel, Pénzügy, Pénzügyi számvitel, Számvitel, Számvitel (vállalkozói)

További információ

 

Wachulik Béla SKYPE-OS ÓRÁK TÖRTÉNELEM, NÉMET, ANGOL

Angol nyelv, Földrajz, Földrajz idegen nyelven, Német irodalom, történelem, Német nyelv, Történelem, Történelem idegen nyelven

További információ

 

Török Csaba HATÉKONY ÉS LELKIISMERETES OKTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ASTORIÁNÁL, ANGOLUL VAGY NÉMETÜL IS!

Analízis, Atomfizika, Bevezetés a matematikába (ELTE), Csillagászat, Differenciálegyenletek, Differenciálgeometria, Differenciálszámítás, Dinamika, Diszkrét matematika, Értékpapírszámtan, Fizika, Fizika idegen nyelven, Gazdasági matematika, Hőtan, Integrálszámítás, Kémia, Kémiai számítás, Kombinatorika, Komplex függvénytan, Komplex számok, Kvantitatív módszerek, Lineáris algebra, Matematika, Matematika alapjai (ELTE), Matematika idegen nyelven, Mátrixalgebra, Mátrixszámítás, Mechanika, Operációkutatás, Optimumszámítás, Statisztika, Számelmélet, Valószínűségszámítás, Véges matematika

További információ

 

 

Kapásné Pleskó Andrea

Bemutatkozás

Kapásné Pleskó Andrea vagyok. Történelem, latin és etika középiskolai tanári diplomával rendelkezem és egészségfejlesztés-mentálhigiéné szakvizsgával. 22 évet tanítottam egy szegedi gimnáziumban, főleg történelmet (kezdetben latin nyelvet is), társadalomismeretet, alapvető gazdasági és pénzügyi ismereteket és az utóbbi években etikát. Tanítványaimat közép és emelt szinten egyaránt sikeresen készítettem érettségire és felvételire, mind az iskolai mind a magánoktatás keretei között. Felnőttoktatás területén is rendelkezem tapasztalatokkal.

Miben tudok segíteni?

- EGYETEMISTÁKNAK ÉS FELNŐTTEKNEK: történelemből és társadalomismeretből egyetemi felvételire való felkészítés digitális és hagyományos segédanyagokkal (térképek, feladatgyűjtemények, prezentációk, kidolgozott esszék, közép- és emelt szintű érettségi tételek írásbelire és szóbelire egyaránt) A vizsgahelyzetnek megfelelő önbizalmat erősítő próba-tétel felmondás és részletes szóbeli kiértékelés.

- KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (magántanulóknak):
Történelem és társadalomismeret tantárgyakból szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése, közép- és emelt szintű érettségire, továbbtanulásra és sikeres osztályozó -és javító vizsgára való felkészítés, korrepetálás. Nagy hangsúlyt fektetek az önállóság kialakítására, az esszéírás, a topográfiai ismeretek, az ok-okozati összefüggések felismerésének gyakorlására, a kommunikációs készségek megfelelő fejlesztésére szóban és írásban egyaránt.
ETIKÁBÓL és TÁRSADALOMISMERETBŐL középszintű projectmunka megírásához való folyamatos segítségnyújtás, tanácsok a téma kiválasztására, a dolgozat szerkezetének kialakítására, a nyelvi megfogalmazás csiszolása, segítség a felhasznált szakirodalom dokumentálásában, a korrekt hivatkozások megadásában.
(Legalább két hónappal a leadás előtt (március közepe) kell jelentkezni, mert a diák írja a dolgozatot!)
Segítségnyújtás a pályaválasztás, a továbbtanulás eldöntéséhez.

- ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK: 5-6. osztálytól kezdve segítséget nyújtok abban, hogy hogyan kell tanulnia, szöveget alkotni, a lényeget kiemelni, vázlatot írni, az összefüggéseket felismerni főként a humán tantárgyak (elsősorban a történelem és társadalomismeret) kapcsán.
Segíteni tudok a FELVÉTELIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉSben a humán tagozatokra, főként történelemből és társadalomismeretből. A diák és a szülő segítségére vagyok a pályaválasztás, a továbbtanulás eldöntésénél, ha bizonytalanok, hogy a gyermek milyen irányban tanuljon tovább.

Magántanítványaimmal személyre szabott módszerekkel tanulunk, figyelembe veszem az egyéni képességeket, igényeket, szükségleteket. Szeretetteljes, nyugodt és elfogadó légkört biztosítok számukra.

Az első találkozás ingyenes, beszélgetéssel, az igények felmérésével telik, amikor kialakítjuk a közös munka feltételeit, kereteit. Forduljanak hozzám bizalommal!

Az óradíjak:
3000 Ft/60 perc
6000 Ft/120 perc

A megbeszélt időpontok lemondását vagy megváltoztatását kérem, időben szíveskedjenek jelezni! A 24 órán belül lemondott órákat megtartottnak tekintem, ilyenkor az óra díja kifizetendő.

 

 

 

Adataim

Cím:
6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 6/4
Telefonszám:
06-70/387-4964
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/plesko.a.12.21/?modal=admin_todo_tour
Tanít saját helyszínen?
igen
Házhoz megy?
nem
Vállal csoportos oktatást?
2-3 fő
Vállal online oktatást?
igen

 

Tanított tárgyaim

TárgySzintÓradíj
Etika Általános iskola, Középiskola, Érettségi / Felvételi3000 Ft / 60 perc
Társadalomismeret Középiskola, Érettségi / Felvételi3000 Ft / 60 perc
Történelem Általános iskola, Középiskola, Érettségi / Felvételi3000 Ft / 60 perc

Üzenet küldése

Név:
E-mail:
Üzenet:
 
Ellenőrző kód:
 

 

 

TUTI magántanár-közvetítő - országos magántanár-adatbázis, magántanár kereső